for STUDENT

 
ร่วมออกแบบนโยบายทางการศึกษา

Out-Circle Educational Network ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้แรงขับเคลื่อนของเยาวชน ไปได้ไกลและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

 • เป็นจิตอาสาพัฒนานโยบายการศึกษา

  มีส่วนร่วมกับเราเพื่อรับโอกาสที่มากกว่า ในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการเป็นจิตอาสาออนไลน์ ที่สามารถมีส่วนร่วมได้เสมอ 

 • ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการศึกษา

  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น 

 • สนทนานโยบาย/ปัญหาการศึกษา

  ร่วมบทสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และทางออกของปัญหาการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้กับ OCC ได้นำความเห็นไปพิจารณา 

เป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษา

แม้ว่าจะเป็นนักเรียน ก็สามารถเป็นผู้นำเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ในบทบาทที่แตกต่าง เหมาะกับตัวเอง และสร้างโอกาสให้กับอนาคตของการศึกษาและตนเองได้ ผ่านการเป็นผู้นำในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถทำได้

 • เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา

  เป็นตัวแทนหรือผู้นำจัดกิจกรรม รับฟังความคิดเห็น ดีเบต สนทนา ฯลฯ นำแนวคิดและข้อสรุปที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาไปต่อยอด 

 • เป็นตัวแทนนำเสนอนโยบายการศึกษา

  สมัครคัดเลือกเป็นตัวแทน เพื่อเข้าไปนำเสนอนโยบายทางการศึกษา หรือแนวทางพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 • ร่วมเป็นแกนหลักในการพัฒนาเครือข่าย

  สมัครเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินการเพื่อพัฒนานโยบาย และโครงสร้างทางการศึกษา และองค์กรในเครือ Out-Circle 

กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและมีส่วนร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย Out-Circle Educational Network และภาคี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • จิตอาสาออนไลน์

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้พิการ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ฯลฯ 

 • สัมนาทางการศึกษาออนไลน์

  ร่วมสัมนาออนไลน์ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาและโครงสร้างการศึกษา ฯลฯ พร้อมรับโอกาสในการต่อยอดสู่การเป็นผู้นำทางการศึกษา 

 • ค่ายออนไลน์

  ร่วมค่ายออนไลน์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และแนวคิดในการสร้างอนาคตให้กับตนเอง อย่างเข้าใจและเหมาะสมต่อตัวเอง และเพิ่มโอกาสที่ดี 

เกียรติบัตร/ใบรับรอง/ผลประโยชน์

เพื่อเป็นการขอบคุณและรับรองว่าทุกการมีส่วนร่วมของคุณ จะไม่เสียประโยชน์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา สังคม และประเทศชาติ เราจึงมีนโยบายที่จะตอบแทนการมีส่วนร่วมทุกครั้งที่คุณอยู่กับเรา

 • เกียรติบัตร

  ขอรับเกียรติบัตรจากการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในโอกาสที่ได้รับจาก Out-Circle Educational Network เพื่อใช้ในการรับรองและความภูมิใจ 

 • คำนิยม

  หากคุณเป็นผู้มีส่วนร่วมอยู่เป็นประจำ และมีความเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารของเรา ยินดีมอบคำนิยม เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา 

 • พอร์ตฟอลิโอฟรี

  เพื่อขอบคุณสมาชิก และนักเรียนทุกคน ในการร่วมพัฒนาการศึกษา OCC ใจดีแจกพอร์ตฟอลิโอฟรีให้กับทุกคน 

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ

Out-Circle Educational Network ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้แรงขับเคลื่อนของเยาวชน ไปได้ไกลและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

 • รายงานปัญหาทางการศึกษา

  รายงานปัญหาการศึกษาต่าง ๆ หลักสูตร และโครงสร้างทางการศึกษา นโยบาย ฯลฯ รวมถึงปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 • รายงานการข่มขู่/คุกคาม

  หากคุณถูกข่มขู่ หรือคุกคามอย่างไม่เหมาะสม ทั้งทางกายและจิตใจ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการบั่นทอนจิตใจ สามารถรายงานได้ทันที !

 • ช่วยเหลือทางสุขภาพจิต

  ให้คำปรึกษาด้านปัญหาทางสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิต ระบายกับเพื่อน หรือปรึกษากับนักจิตวิทยาฟรี 

รู้จักเรา

เป็นองค์กรที่พัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในเชิงโครงสร้าง และนโยบาย ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชนตลอดการดำเนินการ และการนำเสนอนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการแก้ไขภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการติดตามผล และผลลัพธ์มีความยั่งยืน

 • เกี่ยวกับ Out-Circle

  ทำความรู้จักกับ Out-Circle ให้มากขึ้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับเรา รวมทั้ง เป้าหมาย ภารกิจ วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาองค์กรและการศึกษา 

 • ติดตามข่าวสารและ Update

  ติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากเรา เพื่อไม่พลากความเคลื่อนไหวของเรา จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของคุณ 

 • ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง

  ดูข้อมูลผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง Out-Circle Educational Network ในมิติที่ลึกขึ้นและทำความรู้จักกับพวกเขา และติดต่อ 

Give Us Your Feedback

Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us
©️2020 OUT-CIRCLE Educational Network

powered by princebass.me

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest