SEARCH

พบผลการค้นหา 557 รายการ

เพจ (46)

 • ความรู้เบื้องต้น COVID-19

  ความรู้เบื้องต้น COVID-19 เกณฑ์ผ่าน 80% หลังจากทำข้อสอบผ่านระบบจะส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติ ระบบจะส่งไฟล์เกียรติบัตรเป็นไฟล์ PDF แหล่งเรียนรู้ วิธีการทำแบบทดสอบ/ขอรับรอง ดูแหล่งเรียนรู้ ทำแบบทดสอบ เกียรติบัตรฟรี ดูแบบทดสอบอื่น ๆ กิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ กิจกรรมออนไลน์ รวมกิจกรรมออนไลน์ มีเกียรติบัตร เข้าร่วมได้ทุกที่ทุกเวลา ทางมือถือ หรือคอม ฯ ดูเพิ่มเติม จิตอาสาออนไลน์ กิจกรรมอาสาออนไลน์มากมาย หลายหมวดหมู่ มีเกียรติบัตร ร่วมได้ทุกเวลา ดูเพิ่มเติม ค่ายออนไลน์ ค่ายออนไลน์มากมาย หลายหมวดหมู่ คณะ และสาขา ให้เข้าร่วมกับโอกาสมากมาย ดูเพิ่มเติม แนะแนวออนไลน์ ค้นหาอนาคต อาชีพ และตัวตนของตนเองให้เจอ กับการแนะแนวออนไลน์ ดูเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับ | Out-Circle Education

  ABOUT US เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา Out-Circle Educational Network ดูทั้งหมด STORY เรื่องราว Out-Circle Educational Network เดิมเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการในเครือข่ายของ Uncommon International Group ชื่อโครงการว่า Uncommon Education เริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการผลักดันนโยบายทางการศึกษาตามแนวทางของ Uncommon International Group ในขณะนั้น ​ จากนั้น วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งและประธาน Uncommon International Group (ในขณะนั้น) ได้ลงนามตามมติผู้บริหารของ Uncommon International Group เพื่อถอดถอน Uncommon Education ออกจากการเป็นโครงการในเครือของ UNG ​ และในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร มีความเห็นสมควรที่จะนำ Uncommon Education กลับมาดำเนินการต่อ ภายใต้การก่อตั้งและดูและของตนเองหลังจากลาออกจากการเป็นประธานสูงสุดของ Uncommon International Group จึงได้เริมดำเนินการการเปลี่ยนชื่อเป็น Out-Circle Educational Network หรือ OCC และเริ่มปรับโครงสร้างเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และก่อตั้งอย่างเป็นทางการ (แต่ยังไม่จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 VISIONS วิศัยทัศน์ "เป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำสูงในระดับชาติและนานาชาติ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในเชิงโครงสร้าง และนโยบาย ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชนตลอดการดำเนินการ และการนำเสนอนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการแก้ไขภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการติดตามผล และผลลัพธ์มีความยั่งยืน" MISSIONS ภารกิจ POLICY ​ วางโครงสร้างและระบบสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำเสนอนโยบายให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันนโยบายทางการศึกษาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันระดับนานาชาติในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน ​ SUPPORT ​ เปิดพื้นที่รับฟังปัญหาทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ฯลฯ สร้างพื้นที่ ระบบ และเว็บไซต์ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา PURPOSES วัตถุประสงค์ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาการศึกษาและสังคม เปิดพื้นที่ทางความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อผลักดันประเด็นปัญหาสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด OUT-CIRCLE MOVE MOVE the EDUCATION FORWARD ส่วนดำเนินการเพื่อการขับเคลื่อน และผลักดันนโยบายทางการศึกษา ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืน ดูเพิ่มเติม OUT-CIRCLE OPPORTUNITY OPPORTUNITY for PEOPLE to MOVE ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้กับคนในสังคม เยาวชน และผู้ที่มีความสนใจ ดูเพิ่มเติม OUT-CIRCLE HELP CENTER EDUCATIONAL HELPER for EVERYONE ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อปกป้อง และสร้างความปลอดภัย ฯลฯ ให้การศึกษาเป็นพื้นที่สบายใจและปลอดภัยเพื่อทุกคน ดูเพิ่มเติม OUT-CIRCLE REPRESENTATIVE FACING to SOLVE the PROBLEMS กลุ่มตัวแทน และผู้นำจาก Out-Circle Educational Network เพื่อผลักดันเป้าหมายของเครือข่าย และการดำเนินการให้ลุล่วงและประสบความสำเร็จ ดูเพิ่มเติม

 • กิจกรรม | Out-Circle Education

  ACTIVITIES เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม *มีเกียรติบัตรมอบให้ และได้รับโอกาสต่อยอดในอนาคตมากมาย ร่วมกับ Out-Circle Educational Network ค่าย/ค่ายออนไลน์ กิจกรรมค่าย/ค่ายออนไลน์ ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย มีเกียรติบัตร ดูเพิ่มเติม สัมนาออนไลน์/อีเวนต์ออนไลน์ กิจกรรมสัมนาพัฒนาการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเกียรติบัตร ดูเพิ่มเติม จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสาออนไลน์มากมาย ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย มีเกียรติบัตร ดูเพิ่มเติม มีส่วนร่วมกับเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการพัฒนาการศึกษาและองค์กร ดูเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด

โพสต์ในบล็อก (3)

 • การช่วยเหลือเด็กมีปัญหา กับสภาพจิตใจที่ห้ามมองข้าม

  บทความพิเศษ จาก TED Talk ของ Olympia Della Flora ที่มีการพูดถึงการช่วยเหลือเด็กชายคนหนึ่งที่มีปัญหาได้อย่างดี . โดยเริ่มจากการกล่าวว่า การจัดการปัญหาแบบตื้น ๆ เช่นกันไล่ออกอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่จะช่วยได้เพราะเด็กทุกคนต่างติดอยู่ในระบบการศึกษาทั้งสิ้น . Olympia จึงเริ่มจากการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ ที่จะส่งผลลัพธ์ที่แตกต่าง . โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าเด็กชายคนนั้นมีอะไรที่ขาดหายไป และอะไรที่ทำให้เขาเป็นเด็กมีปัญหา และหาว่าเค้าดิ้นรนที่จะมีสิ่งใด . จึงได้คำตอบว่า เด็กคนนี้ไม่มีพ่อ แล้วแม่ต้องทำงานเป็นเวลานานจนไม่มีเวลาให้ เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว . #และนั่นคือเหลือใครบ้างที่เค้าจะสามารถคุยด้วยได้ ... . การเริ่มต้นเติมเต็มช่องว่างเล็ก ๆ โดยการให้พื้นที่พิเศษ ให้เขาได้พูดและแบ่งปันทั้งกับผู้ใหญ่ แล้วให้เขาได้เป็นคนสอนน้อง ๆ ทำให้เขาถูกเติมเต็มมากขึ้น . การให้ความใส่ใจกับการจัดการความรู้สึกของเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยให้เด็กที่มีปัญหา ได้รับการแก้ปัญหาได้ดี และช่วยทั้งการเรียนรู้ การอยู่ในโรงเรียน รวมถึงการเอาตัวรอดภายในโรงเรียน ได้ . การสร้างและมองหาการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่จะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตของเด็กคนหนึ่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ครูทุกคนและการศึกษา ควรจะให้ความสนใจ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกการพัฒนาด้านความรู้สึก และการจัดการทางความรู้สึกที่ดี . แปล สรุป เรียบเรียง : นฤเบศน์ รักษ์วิจิตร Olympia Della Flora : Creative ways to get kids to thrive in school > https://www.ted.com/talks/olympia_della_flora_creative_ways_to_get_kids_to_thrive_in_school?language=en#t-707244

 • ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%

  คุณปรารถนาที่จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นอยู่ใช่ไหม? ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกเครื่องดนตรีใหม่ๆ หรือกีฬาที่ยังไม่เคยได้ลอง เราทุกคนสามารถที่จะใช้วิธีการเรียนรู้แบบเร่งรัดได้ เพื่อกอบโกยความรู้ต่างๆ แต่ปัญหาก็คือมันจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากต่อวัน หัวใจหลักของแนวคิด การเรียนรู้เชิงเร่งรัด นั้น ไม่ใช่แค่การต้องใช้เวลาให้มากขึ้นในการเรียนรู้ แต่คือการทำให้เวลาที่ถูกใช้ไปกับการเรียนรู้เกิดผลลัพธ์สูงสุดและคุ้มค่ามากที่สุด เปรียบเสมือนน้ำและถังใส่น้ำ สมมติว่าคุณต้องการที่จะเติมน้ำลงไปในถัง ถังใส่น้ำโดยทั่วไปแล้วควรจะกักเก็บน้ำได้อย่างดีตามหน้าที่ของมัน จนกระทั่งมันเริ่มถูกเติมน้ำลงไปจนล้นถัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว นี่ไม่ใช่วิธีการทำงานของสมอง เพราะว่าข้อมูลส่วนมากที่เราได้รับถ่ายทอดสู่สมองนั้นมักจะซึมออกไปในที่สุด แทนที่จะมองว่าความทรงจำของสมองเรานั้นคือถังเก็บน้ำที่กักเก็บทุกๆ อย่างเอาไว้ แต่ให้ลองมองใหม่ว่าสมองของเรานั้นก็คือถังน้ำที่มีรอยรั่วอยู่ แม้ว่าการเปรียบเปรยว่าสมองเราเหมือนถังน้ำที่มีรอยรั่วอาจจะฟังดูแปลกๆ แต่มันคือความจริง สมองของคนเรานั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้จดจำได้ทุกๆ อย่างที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือประสบการณ์ต่างๆ เว้นแต่ว่าคุณจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษในการจดจำทุกสิ่งได้ราวกับภาพถ่าย ทำอย่างไรถึงจะสามารถจดจำทุกๆ สิ่งที่เรียนรู้มาได้ถึง 90%? จากการศึกษา ปีระมิดแห่งการเรียนรู้ ในช่วงยุค 60 ซึ่งถูกวิจัยโดยสถาบัน NLT เมืองเบธเอล รัฐเมน สหรัฐอเมริกา ได้สรุปวิธีการที่มนุษย์เรียนรู้ไว้ดังนี้ โดยจากผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มักจะจดจำ: 5% คือ สิ่งที่พวกเขาจำได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 10% คือ สิ่งที่พวกเขาจำได้จากการอ่านหนังสือ หรือบทความ 20% คือ สิ่งที่พวกเขาจำได้จากการรับรู้ผ่านสื่อโสตทัศน์ เช่น แอฟพลิเคชั่น หรือวิดีโอ 30% คือ สิ่งที่พวกเขาจำได้จากการดูการสาธิตต่างๆ 50% คือ สิ่งที่พวกเขาจำได้จากการเรียนรู้ผ่านการอภิปรายแบบกลุ่ม 75% คือ สิ่งที่พวกเขาจำได้จากการฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา 90% คือ สิ่งที่พวกเขาเอาเรื่องที่ได้เรียนรู้นำไปใช้ทันที หรือนำไปถ่ายทอดให้คนอื่นๆต่อไป ในปัจจุบันเราเรียนรู้กันอย่างไรล่ะ? หนังสือ การฟังบรรยายในห้องเรียน วิดีโอ หรือวิธีการเรียนรู้ที่ไร้ซึ่งการสื่อสารระหว่างกันและกันนั้น 80% – 95% ของข้อมูลที่เรียนรู้มักให้ผลในเชิงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา หรือเรียกได้ว่าไร้ประสิทธิภาพ ประเด็นก็คือ แทนที่จะบังคับให้สมองของเราจำข้อมูลต่างๆ ให้ได้มากจาก “การเป็นผู้รับข้อมูล” เพียงอย่างเดียว เราควรทุ่มเทเวลา กำลัง และทรัพยากรต่างๆ ที่มีไปกับ “การมีส่วนร่วม” จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งกว่า พร้อมกับใช้เวลาที่น้อยกว่าด้วย ซึ่งหมายความว่า… หากคุณอยากฝึกพูดภาษาต่างประเทศ คุณควรที่จะหมั่นฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาในแบบที่ได้เผชิญหน้ากันและสามารถโต้ตอบกับคุณได้ทันที (แทนที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อต่างๆ) หากคุณต้องการที่จะมีรูปร่างที่ดีสมดั่งปรารถนา คุณควรจะลองหาเทรนเนอร์ส่วนตัวไว้ปรึกษา และให้คำแนะนำคุณในเรื่องนี้อย่างจริงจัง (แทนที่จะชมวิดีโอออกกำลังกายผ่านยูทูป) หากคุณต้องการลองฝึกฝนเล่นดนตรีชิ้นใหม่ๆ คุณก็ควรจะเรียนจากคุณครูสอนดนตรีหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนที่เก่งดนดรี cr. Life Hack

 • 9 ทักษะที่คุณพึงมี เพื่อความสำเร็จในทุกสายอาชีพ

  ความสำเร็จ เป็นสิ่งที่วัดผลได้จากหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะวัดจากขนาดของความสุข รายได้ ความสำเร็จในเรื่องชีวิตส่วนตัว หรือความสำเร็จในหน้าที่การงาน อย่างไรก็ตาม คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ว่าเป้าหมายจะแตกต่างกันเพียงใด ทุกคนกลับมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันอยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยนำพาพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดในแต่ละสายอาชีพ คุณอาจจะคิดว่าทักษะเหล่านี้ต้องมีมาแต่กำเนิด แต่แท้จริงแล้วเราทุกคนล้วนสามารถเรียนรู้กันได้ทั้งนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่า ทักษะความสามารถที่คุณต้องมีเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นมีอะไรบ้าง? 1.ทักษะการสื่อสาร คนประสบความสำเร็จมักทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และเป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีผู้จัดการจำนวนมากกล่าวว่า ทักษะนี้เป็นทักษะที่ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานเก่ามีกันน้อยที่สุดเลยทีเดียว 2.การคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแบ่งแยกความเห็น การแตกประเด็นปัญหา และการตั้งคำถามที่ดี ล้วนเป็นคุณลักษณะสำคัญที่เหล่าผู้นำและเหล่านักคิดทุกคนพึงมี มันเป็นทักษะที่มีคุณค่ามากแต่คนเรากลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกันนัก อีกทั้งเป็นทักษะทีสามารถเรียนรู้กันได้ไม่ยากอีกด้วย 3.ทักษะในการเรียนรู้ คนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีความอยากรู้อยากเห็นและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ วิธีการเรียนรู้มีอยู่หลายรูปแบบ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเอง เวลาที่อ่านหรือเรียนรู้เรื่องใดไปก็มักจะลืมความรู้นั้นไปหมดในไม่ช้า หรืออาจใช้เวลานานเกินไปในการจะซึมซับความรู้นั้นได้ ดังนั้นทางที่ดี การที่รู้ว่าตัวเองเหมาะสมกับการเรียนรู้รูปแบบไหน จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถจดจำความรู้นั้นใด้ดีขึ้นได้ 4.การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาทักษะทางอาชีพให้เร็วขึ้นได้ แต่คนส่วนใหญ่กลับใช้มันอย่างไม่คุ้มค่านัก ความรู้ใหม่ๆ โอกาสและงานใหม่ๆ ล้วนอยู่ใกล้ตัวเราแค่ปลายนิ้ว อยู่ที่เราว่าจะสามารถใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับการงานของเราได้มากน้อยแค่ไหน 5.มีความเป็นผู้นำ การเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น เราจะต้องสามารถสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีภายในทีมให้ได้ เพราะบุคคลเหล่านี้แหละที่ทำให้บริษัทของคุณคงอยู่ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องหมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานของคุณอยู่เสมอ การแสดงให้พวกเขาเห็นถึงวิสัยทัศน์อันชัดเจน และการบริหารคนอย่างมีประสิทธิผล 6.ทักษะการบัญชีเบื้องต้น ไม่ว่าคุณจะทำงานฝ่ายบัญชีอยู่ตอนนี้หรือไม่ เราทุกคนก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีเบื้องต้นเอาไว้ การที่คุณจะประสบความสำเร็จในการงานและการเงินได้นั้น สิ่งพื้นฐานที่ควรทำก่อนสิ่งอื่นสิ่งใดเลยก็คือ “การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย” คุณควรจะรู้เสียก่อนว่าเงินทุกบาทของคุณถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง รวมไปถึงการนำเงินที่มีเหล่านั้นไปลงทุนอย่างเหมาะสมด้วย 7.การบริหารเวลา คนที่ประสบความสำเร็จจะให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอันดับหนึ่ง และใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงานหรอกนะ เพราะคนที่จะสำเร็จได้นั้นจะต้องเข้าใจว่าการใช้พลังงานที่มีจนหมดไปล้วนไม่มีผลดีกับใครเลย นี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขามักบริหารเวลาในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลที่สุด และยังมีเวลาเหลือเฟือให้กับสิ่งที่ตัวเองรักด้วย 8.การทำงานเป็นทีม คนที่ประสบความสำเร็จจะรู้วิธีการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าพวกเขารู้จักรับฟังผู้อื่น รู้จักต่อยอดความคิด และรู้จักการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนในทีม เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดีที่สุด 9.การรับมือกับความเครียด สำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราไม่อาจหนีพ้น ดังนั้นแล้ว คุณจะต้องรู้วิธีรับมือกับมันเพื่อไม่ให้มันมาดับความฝันคุณลงเสียก่อน cr. https://sumrej.com/

ดูทั้งหมด

กระทู้ในฟอรัม (508)

 • Welcome to Mae Fah Luang University😍😍

  ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้าทุกคนคือตอนนี้น้องๆแต่ละคนก็คงกำลังมองหามหาวิทยาลัยที่ตัวเองสนใจอยู่โดยเฉพาะน้องๆDek64เลย คือเริ่มแรกเลยหลายๆคนอาจจะรู้มาคร่าวๆว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่โซนภาคเหนือ(จังหวัดเชียงราย)มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและเป็นมหาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยแต่พี่จะบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้มีอะไรดีมากกว่าที่น้องๆคิดเยอะเลยบางคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเจอมหาลัยที่เรียนภาษาอังกฤษหมดเลยก็ท้อและมองข้ามม.นี้ไปแต่พี่จะบอกว่าก่อนเรียนเขามีการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคือIEจะสอนตั้งแต่Tenseแกรมม่าง่ายๆเลยดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ และต่อมามหาลัยนี้เป็นม.ที่รับประกันได้เลยว่าจบไปมีงานทำแน่นอนเพราะในสมัยนี้การทำงานคือน้องๆเก่งวิทย์คณิตอย่างเดียวไม่ได้ต้องเก่งภาษาด้วยเก่งแกรมม่าเพื่อสอบอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเก่งทุกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยนะแล้วปี2เราจะมีการแบ่งแยกตามสาขาวิชาที่เราสนใจด้วยมีชมรมให้เลือกทำกิจกรรมเยอะมากแล้วมีกิจกรรมที่รุ่นพี่จัดเยอะมากให้น้องๆได้ฝึกการเข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้และยังฝึกเราเข้าสังคมไปในตัวอีกด้วยเพราะเมื่อเราโตไปเรียนจบ 100%เลยคือทุกคนต้องเข้าสังคมเป็นแล้วภาษาคือสำคัญมากๆในการใช้การสื่อสาร และน้องๆคนไหนที่ชอบช็อปซื้อของม.เรามีกาดทั้งในม.และหน้าม.เลยถ้าจะมากาดเราก็ต้องนั่งรถเจมส์จ้าเป็นรถใช้ส่วนรวมภายในม.เลยมีหลายคันนะคะแต่ถ้าจะไปหน้าม.ก็สามารถนั่งรถเขียวไปได้เลยเที่ยวละ7บาทราคาย่อมเยามากๆส่วนหอพักห้องไม่ได้แคบและก็ไม่ได้กว้างพอดีๆคือหอสะอาดห้องน้ำสะอาดมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดตลอดรวมถึงมียามเฝ้ารักษาความปลอดภัยทุกหอทุกจุดภายในม.มีสระว่ายน้ำ สวยสาธารณะให้ออกกำลังกายมีสนามกีฬาให้ทำกิจกรรมผ่อนคลายกับเพื่อนๆด้วยรวมถึงอากาศที่นี่ดีมากมีต้นไม้เยอะและเป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาดสวยงามและมีเอกลักษณ์มากๆ😱😘 ดังนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจภาษาด้วยวิทย์คณิตด้วยพี่แนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลยน้องๆสามารถค้นหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ในGoogleหรือทางYoutube Facebookหรือwebsiteได้เลยจ้าา😙😊

 • แม่ฟ้าหลวง หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 皇太后是世界上最好的大学之一。

  大家好!今天我来给你们介绍皇太后大学。 สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับ มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายห่างจากตัวเมืองประมาณ 15-20 กิโลเมตร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่จุดสูงสุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ตลอดทางเมื่อเข้ามาปากทางของมหาวิทยาลัยก็จะเห็นสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยต้นไม้ต่างๆ อยู่ตลอดทาง มีภูเขา บรรยากาศร่มรื่นน่าเรียนเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายและอยากที่จะสัมผัสความสดชื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย แต่เมื่อเข้ามาถึงหน้ามหาลัยแล้วเราก็จะเห็นรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตรงบริเวณลานดาว ซึ่งเป็นอนุสรณ์รำลึกและสนองเพื่อพระราชปณิธานของพระองค์ นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยที่ให้กับนักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านอาหาร โรงแรม พอพักนักศึกษา สนามกีฬา สระว่ายน้ำและมีบริการรถรับ-ส่งรถเจมหรือรถราง เป็นต้น และนอกจากนี้การเรียนการสอนของที่นี่ก็ยอดเยี่ยมมากครับแถมยังมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนอีกด้วย การเรียนการสอนของที่นี่่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารหรือเรียนรู้ต่างๆในทุกคณะเลยครับแต่ยกเว้นคณะนิติสาสตร์ที่จะเรียนเป็นภาษาไทย อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี้ยังเด่นในเรื่องของภาษาจีนและยังมีศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธรที่ให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของคนจีน เป็นต้น 谢谢🔴

 • เล่าประสบการณ์ "ผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เคยตั้งเป้าเป็นแผนสำรอง

  🏵สวัสดีจ้าผู้อ่านทุกคนที่เข้ามาอ่านบทความน้อยๆ(ไม่จริง)ของเรานะคะ(▰∀◕)ノ(▰∀◕)ノ 🏵ก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อน เราชื่อ แก้ม ค่า วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเราให้ทุกคนได้อ่านกัน เริ่มแรกเลยเราเป็นเด็กกิจกรรมค่ะ เข้าร่วมการแข่งขันเยอะเพราะมองเราว่ามันเป็นการเพิ่มทักษะให้ตัวเองและสามารถนำไปใส่ในโปรไฟล์เราได้เวลาทำพอร์ตเพราะตั้งใจจะเข้ารอบแรกหรือรอบพอร์ตโฟลิโอของมหาวิทยาลัยที่เราตั้งเป้าไว้ค่า มาถึงช่วงการเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนปี 63 ทั้งประเทศ เรามุ่งเป้ามาโซนภาคเหนือเพราะใกล้บ้านค่ะ ซึ่งเป้าหมายแรกของเราคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ เราเตรียมตัวสอบข้อสอบเอาคะแนนให้ได้ตามที่มหาลัยรีเควสไว้โดยที่เตรียมตัวสอบล่วงหน้าก่อนที่มหาลัยจะประกาศเกณฑ์ที่รับสมัครปี63(เราดูเทียบของปีที่แล้วค่ะ) ปรากฏว่าในวันที่เว็บไซต์มหาลัยลงเกณฑ์มา เราเข่าแทบทรุดค่ะ ตัวข้อสอบที่เราสอบเก็บคะแนนไว้ไม่ใช้ในสาขาที่เราจะเข้าอีกต่อไป(∥ ̄■ ̄∥) ทำให้เราต้องเปลี่ยนแผนเร่งไล่สอบตัวข้อสอบอื่นเพื่อใช้ยื่นแทน แต่คุณขาเวลาเดือนเดียวในการสมัครเข้าและตัวข้อสอบที่สอบได้เดือนละครั้งทำให้ความเป็นได้ที่จะได้ตามเกณฑ์ของมหาลัยเหลือศูนย์ค่ะ(_ _|||)ไม่ผ่าน... และมันเป็นเพราะความประมาทของเราด้วยค่ะฮือ เราเลยเทรอบแรกของมหาลัยนี้แล้ว มูฟออนไปเลย!!! ประจวบเหมาะมากๆที่มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเยี่ยมที่รร.ทำให้เราได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พี่เขากำลังศึกษาอยู่ค่ะ เลยเป็นจุดเริ่มต้นกับการสมัครเข้าศึกษต่อที่นี่ค่(☆∀☆) จากแผนแรกที่เฟลไปในการเข้ามช.รอบแรก เราหันมามุ่งเป้าไปมฟล.อย่างเต็มที่ค่ะเพราะยิ่งเราฟังคำแนะนำการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ หลักสูตร พร้อมบรรยากาศความเป็นอยู่ที่เราค้นหาในเว็บไซต์ของมหาลัยและเว็บอื่นๆ มันทำให้เราคลิ๊กกับมหาลัยนี้มากๆ(⺣◡⺣)*** แต่อุปสรรคย่อมมีทุกที่ที่เราก้าวเข้าไปบนเส้นทางของมัน เราต้องเขียน sop หรือ statement of propose ยื่นส่งแนบไปกับพอร์ตของเราด้วย1000คำ!!! แม่เจ้า(ʘᗩʘ’)Σ(゚Д゚) สำหรับเรามันออกจะยากไปซักนิดและการเปลี่ยนแผนกระทันหันมาสมัครที่นี่ ทำให้เวลาเหลือน้อยเอามากๆเพราะการเขียนsopมันจะใช้เวลาในการเรียบเรียงและสรุปใจความให้เนี้ยบ เราเครียด ท้อและเกือบยกเลิกที่จะสมัครค่ะ แต่เมื่อได้คำแนะนำจากคุณครูและเพื่อนๆพี่ๆ ครอบครัวของเรา เรามีแรงใจลองฮึดสู้และพยามดู ทำให้เราเค้นสมองนั่งติวการเขียนภาษาอังกฤษตัวเองเป็นอาทิตย์และรวบรวมส่งไปแบบหวั่นๆใจ5555....และในที่สุดเราก็ทำสำเร็จค่ะทุกคน!!!o(^▽^)o{*≧∀≦}(☆▽☆) เราดีใจวิ่งร้องไห้รอบออฟฟิศไปกอดคุณครูพร้อมคุณแม่ตอนกลับบ้านค่ะ รู้สึกดีและโล่งมากๆกับการได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ มาถึงตรงนี้มันดูเป็นแค่การเปลี่ยนตัวเลือกมาใช้แผนสำรองแทนการเข้ามหาลัยในฝันเบอร์แรกไม่ได้ แต่สำหรับเรามันคือโอกาสครั้งที่สองที่คุ้มค่ามากๆค่ะ เราดีใจและเต็มใจที่จะเรียนที่นี่อย่างไม่ลังเลเมื่อเราได้รับโอกาสนี้ ทุกคนต่างเสียดาที่เราไม่เลือกมช.หรือรอรอบต่อไป แต่เรากลับมั่นใจที่จะศึกษาต่อที่นี่เพราะด้วยรางวัล หลักสูตรและสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมไม่แพ้ใครมันทำให้เราไว้ใจและพร้อมเป็นช่อลำดวนช่อที่ 22ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ ขอบคุณที่อ่านมาถึงตรงนี้นะคะเราเขินมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ในนี้ครั้งแรกและอยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน้องทุกคนนะคะ ว่าหากเราพลาดไปมันยังมีโอกาสดีๆอื่นๆรอเราอยู่ อย่าพึ่งท้อจนหมดแรงใจไปทั้งที่ยังไม่ลองเริ่มทำมันค่ะ สู้ๆนะคะทุกคน ไว้คราวหน้ามีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับมอนี้อีกจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะ ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะ

ดูทั้งหมด