หนังสือเรียนที่มีการตีตราผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDS

Textbook with PLHIV/AiDs Stigma

   เนื่องจากในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ได้มีตัวแทนจาก Out-Circle Educational Network เข้าร่วมพูดคุยแบบ Roundtable กับผู้แทนสหประชาชาติและ UNaids ประจำประเทศไทยและ Asia Pacific ซึ่งภายในการพูดคุยนั้น ได้มีการกล่าวถึงประเด็น Stigma Discrimination กับผู้ป่วย HIV และ Aids ซึ่งนายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ตัวแทนจาก OCC ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื้อรังนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะ Textbooks ที่สร้างภาพจำที่ไม่เหมาะสม และลดทอนคุณค่า รวมถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่กับผู้ที่อยู่ร่วมกับ HIV (PLHIV) เท่านั้น แต่ยังรวมถึง LGBTQ และอื่น ๆ อีกด้วย


   จากนั้นทาง OCC ได้รับการติดต่อกลับจาก ผู้บริหาร UNAids เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ Textbooks ต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่พูดถึง เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไปที่จะส่งผลต่อการปฏิรูปหนังสือเรียน ฯลฯ ซึ่งทางผู้บริหาร Out-Circle Educational Network ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสอดคล้องกัน จึงได้ตอบรับเพื่อเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือเรียนที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและการตีตราโดยทันที

ผู้รับผิดชอบแคมเปญ

ข้อมูลติดต่อผู้รับผิดชอบแคมเปญ

BLUE TEAM

P'Bass; 0889094472