118389002_2734497290133987_3761795391379

ร่วมกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการพัฒนาการศึกษา

 • บริหาร

   

  สมาชิกในส่วนนี้ มีหน้าที่หลักในการบริหารองค์กร และปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

  สมัครเป็นสมาชิกดำเนินการ

  สร้างโอกาส

   

  ดำเนินการที่สอดคล้องกับการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคม สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

  จัดกิจกรรม

   

  ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน และการศึกษา รวมถึงการเปิดพื้นที่

  มีส่วนร่วมในการบริหาร และดำเนินการภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร และเปิดโอกาสเป็นผู้นำในองค์กรอีกด้วย

  • ทำงานออนไลน์

  • ไม่กระทบเวลาเรียน ฯลฯ

  • เลือกงานที่ถนัดและต้องการได้

  • มีโอกาสมากที่สุด ในการพัฒนาการศึกษา

 • ร่วมแสดงความคิดเห็น

   

  สามารถมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นโดยตรง ทั้งการพัฒนาองค์กรและการศึกษา

  สมัครเป็นสมาชิกทั่วไป

  ร่วมกิจกรรม

   

  ได้รับโอกาสก่อนใคร ในการจองพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ฯลฯ

  โอกาส

   

  เข้าถึงโอกาสจาก Out-Circle ก่อนใคร ทั้งโอกาสในการเป็นผู้นำ หรือมีส่วนร่วมกับ Out-Circle ฯลฯ

  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและนโยบาย

  • มีส่วนร่วมออนไลน์/ออฟไลน์

  • ไม่กระทบเวลาเรียน ฯลฯ

  • มีโอกาสต่อยอดสู่การเป็นสมาชิกหลัก

  • ติดตามอัพเดตเร็วกว่าใคร

 • จัดกิจกรรมในสถานศึกษา

   

  ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา ในสถานศึกษาของตนเอง ได้ง่าย ๆ

  สมัครเป็นตัวแทน

  ดำเนินการง่าย

   

  มีการให้ความช่วยเหลือตลอดการดำเนินการ แนวทางการดำเนินการที่ปลอดภัยและมีขอบเขต

  โอกาสต่อยอด

   

  โอกาสต่อยอดจากกิจกรรม ผู้นำและผู้มีส่วนร่วมมีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรทางการศึกษา ฯลฯ

  เป็นตัวแทนดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความเห็น และพัฒนาการศึกษา ทั้งสเกลเล็กและใหญ่

  • เป็นผู้นำและดำเนินการ

  • ไม่มีการลงทุน

  • มีการสนับสนุนการดำเนินการ

  • มีโอกาสมากขึ้น ในบทบาทผู้นำ

Give Us Your Feedback

Rate UsPretty badNot so goodGoodVery goodAwesomeRate Us
©️2020 OUT-CIRCLE Educational Network

powered by princebass.me

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest