Blue.png

KNOWLEDGE TEST

หมวดหมู่ความรู้ทั่วไป

ความรู้เบื้องต้น COVID-19

เกณฑ์ผ่าน 80% หลังจากทำข้อสอบผ่านระบบจะส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติ ระบบจะส่งไฟล์เกียรติบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

หมวดหมู่การเรียนการสอน

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดต

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดต

 

หมวดหมู่เทคโนโลยี

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดต

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดต

 

หมวดหมู่จิตวิทยา

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดต

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดต